DHZ

 Z histórie DHZ Klčov


                                                             Zápisnica

Zapísaná z roka 1893 zbor založili Pán učitel Jozef Mudry sbor pozostavál 18 členov i z jedneho velitel a pod velitel……….
                                                          Prepis originálu z kroniky DHZ Klčov


DHZ Klčov bol založený v roku 1892 pánom učiteľom Jozefom Múdrym.

1893 - 1906

Veliteľ pán učiteľ          Múdry Jozef
Podveliteľ                      Dzurilla Andrej

18 členov , požiarnu striekačku objednali v Budapešti a ta bola až do roku 1906 umiestená v škole. Uniformy tiež v tej dobe ešte nemali tak cvičili v oblekoch.


1906 - 1914

Veliteľ                          Dzurilla Sedlaj Andrej po absolvovaní hasičskej školy
Podveliteľ                   Dzurilla Martin
Pokladník                    Múdry Jozef

V roku 1906 postavili drevený hasičský sklad ktorý stál v strede obce naproti Sedlajového Pillového sipanca . Uniformy čiapky a opasky boli odkúpene od hasičského Zboru v Levoči. V roku 1914 väčšina hasičov musela narukovať do 1.svetovej vojny.

1915 – 1917

Veliteľ                          Záhradník Martin

Pamätný rok obce Klčov 2.6. došlo v obci k veľkému požiaru ktorý zničil viac ako polovicu obce . Zhorelo 46 domov aj z hospodárskymi stavbami zhorel aj hasičský sklad aj výzbrojou a výstrojom . V tom dni bol v Levoči odpust takže doma ostali iba deti a starci . hasiči väčšina bola na vojne. Požiar hasili hasiči z Levoče, Spišského Podhradia, Nemešian, Spišského Hrhova a Domaňoviec. Striekačka bola zasa prevezená do školy.

1917 – 1920

Veliteľ                         Záhradník Martin

Striekačka bola premiestnená zo školy do novo postavenej obecnej pastirne kde bola až do roku 1919 kedy po prevrate zastupiteľstvo obce ako prvé schválilo postavenie nového hasičského skladu do ktorého bola striekačka prevezená v roku 1919.

1921 - 1924

V roku 1921 bol znovu založený hasičský zbor v obci boli zvolení noví velitelia .


Veliteľ                         Ján Ondruš Zbrišku
Námestník                  Pavol Dzurilla Sedlaj
Veliteľ čiat                  Martin Záhradník
Počet členov   20 


V roku 1922 zbor pomáhal pri požiaru v Levoči , 1923 bol zbor pozvaný na 50 ročné jubileum do Spišskej Novej Vsi. 1924 sa zbor zúčastnil posviacky Klčovského zvonu a pomáhal pri požiari v Spišských Vlachoch. Bola predaná stará striekačka do Pongracoviec za 6000 korún a bola kúpená nová striekačka za 16500 korún.

1925 – 1928

Veliteľ                        Ján Ondruš Zbrišku
Námestník                Jozef Pilla
Veliteľ čiat                Martin Záhradník
Strojník                     Štefan Gallik

V roku 1925 sa zbor zúčastnil pri požiari v obci Baldovce a dvakrát v spišskom Podhradí. V roku 1926 zbor pomáhal pri požiaru v Spišskom Podhradí. V roku 1927 zbor pomáhal pri požiaru v Baldovciach. 1928 zbor pomáhal pri požiaru v obci Lúčka a Spišskom Podhradí , boli pozvaní na oslavu 40.výročia hasičstva do Spišského Hrhova


1929 – 1931

Veliteľ                        Jozef Pilla
Námestník                Martin Záhradník
Veliteľ čiat                Štefan Gallik

Zbor pomáhal v roku 1929 pri požiaru v Spišskom Podhradí a v Bugľovciach. Jozef Pilla bol v roku 1930 v hasičskej škole v Levoči a zbor pomáhal pri požiaru v Doľanoch novým námestníkom sa stal Štefan Gallik a veliteľom čiat Ján Ondruš Berko. Zbor v roku 1931 pomáhal pri požiaru v Spišskom Podhradí.


1932 – 1933

Veliteľ                        Jozef Pilla
Námestník                Martin Zahradník
Podpredseda           Ján Pollák
Pokladník                   Anton Ondruš
Lekár                         Štefan Kisell
Strojník                     Jozef Pershe
Veliteľ čiat                Ján Ondruš Berko
Člen výb.                   Ján Dzurilla
                                    Juraj Pollák
                                    Andrej Ondruš
                                    Ján Kamenický

Zbor pomáhal v roku 1932 pri požiaru v Jablonove v roku 1933 v Bijacovciach . 28 . Mája pomáhali pri požiari v Brusniku. 16. Júla sa členovia zúčastnili 60.ročného Jubilea Levočského Hasičstva kde sa umiestnili na 4.mieste.

1934

Veliteľ                     Jozef Pilla
Námestník              Martin Zahradník
Podpredseda        Ján Pollák
Pokladník               Štefan Kočiš
Lekár                      Štefan Kisell
Strojník                   Jozef Pershe
Veliteľ čiat             Ján Ondruš Berko
Člen výb.                 Michal Berko
                                  Andrej Ondruš
                                 Juraj Pollák
                                 Ján Dzurilla

Zbor pomáhal v roku 1934 pri požiaroch v Spišskom Podhradí, v Jablomove a v Brusniku. 17. Júna členovia súťažili v Domaňovciach v rámci 50.ročného výročia DHZ v Domaňovciach.1935

Veliteľ                   Jozef Pilla
Námestník           Martin Zahradník
Podpredseda      Ján Pollák
Pokladník             Juraj Pollak
Lekár                    Štefan Kisell
Strojník                 Jozef Pershe
Veliteľ čiat           Ján Ondruš Berko
Člen výb.               Michal Berko
                               Andrej Ondruš
                               Jozef Perche
                               Ján Dzurilla

Zbor pomáhal v roku 1935 pri požiaroch v Kolbachoch a dvakrát v Spišskom Hrhove.

1936 - 1937

Veliteľ                    Jozef Pilla
Námestník            Martin Zahradník
Tajomník               Pavel Kočíš
Pokladník             Štefan Kočiš
Strojník                 Jozef Pershe
Člen výb.               Michal Berko
                                Andrej Ondruš
                                Juraj Pollák
                                Štefan Kiseľ

Zbor sa zúčastnil 60.ročného jubilea hasičstva v Spišskom Podhradí kde sa v súťaži umiestnili na prvom mieste. V roku 1937 pomáhali pri likvidácii požiaru v Spišskom Hrhove.

1938

Veliteľ                    Pavol Kočiš
Námestník            Ján Dzurilla
Tajomník               Rudolf Servátka
Pokladník             Štefan Kočiš
Strojník                 Juraj Pollak
Člen výb.               Jozef Perche
                                Anton Ondruš
                                Imrich Labanc

Zbor sa zúčastnil Okresného cvičenia v Levoči kde sa v súťaži umiestnili na druhom mieste.

1939

Veliteľ                  Pavol Kočiš
Tajomník             Rudolf Servátka
Pokladník            Ján Dzurilla
Člen výb.              Imrich Labanc
                              Štefan Kamenický
                              Ján Ondruš
                              Valent Orlovský
                              Štefan Dzurilla Mačuga
                              Štefan Farkašovský

Zbor sa zúčastnil 50.ročného jubilea hasičstva v Nemešanoch .V tomto roku pomáhali hasiť požiar v Bugľovciach.

1940 - 1942

Veliteľ                   Pavol Kočiš
Tajomník              Ján Dzurilla z Mačugovca
Pokladník            Ján Dzurilla Labuda
Strojník                Štefan Kamenický
Člen výb.              Jozef Dzurilla Sedlaj
                               Ján Ondruš
                               Štefan Ondrejčák

V roku 1940 pomáhali hasiť požiar v Úloži.

1943

Veliteľ                    Ján Dzurilla
Tajomník               Jozef Dzurilla
Pokladník             Ján Farkašovský
Strojník                 Štefan Kamenický
Člen výb.               Štefan Ondrejčák
                                Ján Ondruš
                                Michal Sopko
                                Ján Mačuga

1944

Veliteľ                     Jozef Dzurilla
Tajomník               Ján Farkašovský
Pokladník              Štefan Ondrejčak
Strojník                  Michal Sopko
Člen výb.                Valent Orlovský
                                Ján Ondruš Zbrišku
                                Ondrej Dzurilla
                                Ján Mačuga


V roku 1944 pomáhali hasiť požiar v Spišskom Hrhove.

1945 - 1948

Veliteľ                    Štefan Dzurilla
Predseda              Ján Ondruš
Tajomník               Ján Kamenický
Pokladník              Ondrej Dzurilla
Strojník                  Michal Sopko
Člen výb.                Valent Orlovský
                                Ján Sedlak
                                Ondrej Dzurilla
                                Ján Fabián
                                Sedlák
                                 Kamenický

V roku 1945 pomáhali hasiť požiar v Nemešanoch. V 1946 sa zúčastnili pretekov v Levoči. V roku 1947 súťažili na obvodovej súťaži v Domaňovciach kde sa umiestnili na prvom mieste v ručných striekačkách. V roku 1948 súťažili v Spišskom Hrhove a  v Levoči boli na Okresných pretekoch kde vyhrali v kategórii ručných striekačiek.

1949 - 1950

Veliteľ                   Štefan Ondruš
Predseda             Ondrej Dzurilla
Tajomník              Ján Kamenický
Pokladník             Ondrej Dzurilla
Strojník                 Štefan Pollák
Člen výb.               Ján Zahradník
                                Jozef Ondruš
                                Imrich Dzurilla
                                Ján Kiseľ
                                Ondrej Dzurilla
                                Štefan Kočiš
                                Štefan Pollák1951

Veliteľ                  Štefan Ondruš
Predseda            Michal Kočiš
Podpredseda     Jozef Persche
Tajomník             Ján Kamenický
Preventivár         František Pollák
Pokladník            Ondrej Dzurilla
Strojník                Jozef Ondruš
Člen výb.              František Zahradník
                               Imrich Dzurilla
                               Ján Kiseľ
                              Ondrej Dzurilla
                              Ján Pila
                              Štefan Pollák


V roku 1951 súťažili na obvodovej súťaži v Domaňovciach a na okresných pretekoch v Levoči kde sa umiestnili na prvom mieste v ručných striekačkách. V roku 1951 pomáhali hasiť požiar na Spišskej Kapitule.

1952
 
Veliteľ                  Štefan Ondruš
Predseda            Michal Kočiš
Podpredseda     Pavel Kočiš
Tajomník             Ján Kamenický
Preventivár         František Pollák
Pokladník            Ondrej Dzurilla
Strojník               Jozef Ondruš
Člen výb.             František Zahradník
                               Imrich Dzurilla
                              Ján Kiseľ
                              Ondrej Dzurilla
                              Ján Piľa
                              Štefan Pollák


V roku 1952 pomáhali pri požiari v Doľanoch.


1953 - 1954

Veliteľ                 Štefan Ondruš
Predseda           Jozef Persche
Podpredseda    Imrich Dzurilla
Tajomník            Ján Kamenický
Preventivár        František Pollák
Pokladník           Ondrej Dzurilla
Strojník               Jozef Ondruš
Člen výb.             František Zahradník
                              Imrich Dzurilla
                             Ján Kiseľ
                             Ondrej Dzurilla
                            Ján Piľa
                            Štefan PollákV roku 1953 a 1954 pomáhali pri požiari v Spišskom Hrhove.

1955 - 1956

Veliteľ              Štefan Ondruš
Predseda        Ján Kamenický
Tajomník         Štefan Pollák
Pokladník        Ondrej Dzurilla
Strojník            Jozef Ondruš
Člen výb.          Jozef Perche
                           Ján Kiseľ
                           Ondrej Dzurilla
                           Anton Ondruš
                           Štefan Kamenický
                           Milan Dzurilla

V roku 1956 pomáhali pri požiari v Spišskom Hrhove. V roku 1951 súťažili na obvodovej súťaži v Spišskom Hrhove kde sa umiestnili prví a na okresnom kole v Levoči skončili štvrtí.

1957

Veliteľ              Pavol Dzurilla
Predseda        František Ondruš
Tajomník         František Fabián
Preventivár    Ján Pollák
Člen výb.          František Dzurilla
                          Ján Pollák st.
                           Imrich Kyseľ
                          Štefan Ondruš
                          Štefan Kiseľ


1958

Veliteľ             Milan Dzurilla
Predseda       Ján Pollák
Tajomník        Štefan Mačuga
Pokladník       Ondrej Farkašovský
Preventivár    Pavol Kiseľ
Člen výb.         Imrich Ondruš
                         Ondrej Farkašovský
                         Štefan Kiseľ
                         Peter Pijak
                         Jozef Ondruš
                         Štefan Ondruš


1959

Veliteľ           Ján Pollák
Predseda     Jozef Ondruš
Tajomník       Imrich Kiseľ
Pokladník     Ondrej Farkašovský
Strojník         Eduard Persche
Preventivár  Ján Berko
Člen výb.       Štefan Kiseľ
                        Imrich Ondruš
                       Štefan Ondruš
                        František Dzurilla

V roku 1959 pomáhali pri požiari v Nemešanoch. V roku 1959 súťažili na okrskovej súťaži v Spišskom Hrhove.


1960

Veliteľ           Imrich Kyseľ
Predseda     Imrich Ondruš
Tajomník      Ján Gallovič
Pokladník     Jozef Kočiš
Preventivár  Štefan Pijak
Člen výb.       Viktor Dzurilla
                       Štefan Kyseľ
                        Rudolf Galik

V roku 1960 súťažili na okrskovej súťaži , kde skončili druhí.

1961

Veliteľ          František Fabián
Predseda    Štefan Kočiš
Tajomník     Marián Dzurilla
Pokladník    Imrich Kyseľ
Strojník        Ján Kyseľ
Preventivár Tomáš Farkašovský
Člen výb.     Štefan Kiseľ
                      Štefan Ondruš
                      Jozef Ondruš
                      František Dzurilla
                      Ján Gallovič
                      Jozef Kočiš

V roku 1961 súťažili na okrskovej súťaži v Spišskom Hrhove , kde sa umiestnili druhí.


1962

Veliteľ          Imrich Kyseľ
Predseda    Štefan Kočiš
Tajomník     Marián Dzurilla
Strojník        Ján Kyseľ
Preventivár Ján Berko
Člen výb.      Ján Gallovič
                       Ondrej Dzurilla

V roku 1961 súťažili na okrskovej súťaži v Nemešanoch , kde sa umiestnili druhí.


1963 - 1971

Veliteľ            Imrich Kyseľ
Predseda     Štefan Ondruš
Tajomník      Štefan Kiseľ
Preventivár  Ján Berko
Preventivár  Ján Dzurilla od 1971
Člen                Ondrej Dzurilla
                        Ján Gallovič


V období rokov 1972 -1992 nie sú záznamy o zložení výboru ako aj o činnosti DHZ Klčov.

1992 - 1993

Veliteľ            Imrich Kyseľ st.
Predseda      Vladimír Dzurilla
Tajomník       Ján Gallovič
Preventivár   Ján Záhradník
Pokladník      Ján Kvasňák
Člen                Jozef Ondruš
                        Stanislav Gáll st.

Rok 1992 bol pre DHZ Klčov zlomový v tomto roku DHZ slávil 100 rokov vzniku DHZ v obci.
Takisto sa zúčastnil na požiarnej súťaži v Spišskom Podhradí. V roku 1993 sa zúčastnili na okrskovej súťaži v Studenci, kde starší muži skončili na 1.mieste a mladší na 4.mieste . Na okresných pretekoch v Nálepkove sa umiestnili starší muži na 9.mieste1994 - 1995

Veliteľ            Ján Gallovič
Predseda      Vladimír Dzurilla
Tajomník        Anton Ondruš
Preventivár   Ján Záhradník
Strojník         Jozef Ondruš
Refer. mlád.  Michal Čisár
Organ. ref      Peter Kyseľ
Revizor           Ing. Cyril Dzurilla

V roku 1994 sa zúčastnili na súťaži jarnej časti mladých požiarnikov v Spišskej Novej Vsi , kde sa umiestnili na 5.mieste , dorastenky na súťaži jarnej časti konanej v Jamníku umiestnili na 7.mieste . Zúčastnili sa aj osláv 100ročnice v Jablonove kde mužstvo mužov sa umiestnilo na 1.mieste. Na okresných pretekoch v Levoči sa umiestnili starší muži na 3.mieste. V roku 1995 sa mladí požiarnici zúčastnili súťaže v Krompachoch kde skončili na 5.mieste , na okrskovej súťaži v Ordzovianoch sa muži umiestnili na 5.miesto.

1996 - 2001

Veliteľ               Ján Gallovič
Predseda          Vladimír Dzurilla
Tajomník           Ján Berko
Preventivár      Ján Záhradník
Strojník             František Bendžala
Refer. mlád.     Michal Čisár
Organ. ref         Peter Kyseľ
Revizor              Ing. Cyril Dzurilla

V roku 1996 sa mladí požiarnici zúčastnili súťaže kde skončili na 8.mieste a muži sa umiestnili na 1.mieste, postúpili na okresné preteky v Spišskom Štvrtku kde skončili na 4.mieste. V tomto roku v obci aj horelo kde naši požiarnici aktívne prispeli k zdarnému uhaseniu tohto požiaru rodinného domu keď aktívne pomáhali so svojou technikou štátnym hasičom z Levoči . V roku 1997 sa požiarnici zúčastnili okrskovej súťaže v Klčove kde skončili na 4 a 6.mieste V roku 1998 sa požiarnici zúčastnili okrskovej súťaže v Jablonove kde skončili na 4.mieste , ale sa podarili pripraviť družstva chlapcov a dievčat na súťaž mladých požiarnikov v Spišskom Podhradí. V roku 1999 sa požiarnici zúčastnili okrskovej súťaže v Domaňovciach kde skončili na 2.mieste. V Klčove sa usporiadali preteky Plameň99 kde naši chlapci a dievčatá nás vzorne reprezentovali. V roku 2000 sa požiarnici zúčastnili okrskovej súťaže v Jablonove kde skončili na 3.mieste. V tomto roku sme pomáhali pri likvidácii požiaru v lese nad obcou a v jeseni horel stĺp elektrického vedenia v obci. V roku 2001 sa požiarnici zúčastnili okrskovej súťaže v Bugľovciach kde skončili na 2 a 10.mieste na okresnom kole v Levoči skončili na 10.mieste, mladí požiarnici sa na súťaži dorastu umiestnili takto chlapci na 2 a 3.mieste a dievčatá na 3.mieste2002 - 2006

Veliteľ              Miloš Talpaš
Predseda       Ján Berko
Tajomník         Radomír Tomečko
Preventivár     Rastislav Záhradník
Strojník           Štefan Dzurilla
Refer. mlád.   František Bendžala
Organ. ref       Peter Kyseľ
Revizor           Ján Zahradník


V roku 2002 sa naše deti zúčastnili na okresnom kole Plamen a naši požiarnici na okrskovej súťaži v Bugľovciach kde muži skončili na 5.mieste a dorastenci sa umiestnili na 1.mieste. V roku 2003 na okrskovom kole v Domaňovciach skončili na 5.mieste. V roku 2004 sa požiarnici zúčastnili okrskovej súťaže v Jablonove kde skončili na 1.mieste. V roku 2005 sa požiarnici zúčastnili okrskovej súťaže v Studenci kde skončili na 1.mieste na okresnom kole v Granč-Petrovciach skončili na 7.mieste. V roku 2006 sa požiarnici zúčastnili okrskovej súťaže v Klčove kde skončili na 1.mieste.


2007 - 2011

Veliteľ          David Sedlář
Predseda    Ján Berko
Tajomník      Lukáš Gallovič
Preventivár Rastislav Záhradník
Strojník        Michal Čisár
Pokladník    František Bendžala
Ref. mlád.    Dárius Dzurilla
Revizor         Ján Zahradník


V roku 2007 sa požiarnici zúčastnili okrskovej súťaže v Dúbrave kde skončili na 1. a 3.mieste na okresnom kole v Klčove skončili na 5.mieste. Na súťaži Plameň konanej v Spišskom Podhradí sa naše deti umiestnili na 7.mieste. V roku 2008 sa požiarnici zúčastnili okrskovej súťaže v Bijacovciach kde skončili na 1.mieste. Na súťaži Plameň konanej v Klčove sa naše deti umiestnili na 7.mieste. V roku 2009 sa požiarnici zúčastnili okrskovej súťaže v Jablonove kde skončili na 3 a 5.mieste na okresnom kole v Toryskách skončili na 8.mieste, dorastenci na súťaži v Jablonove sa umiestnili na 3.mieste. V roku 2010 sa požiarnici zúčastnili okrskovej súťaže v Jablonove kde skončili na 3.mieste Členovia DHZ aktívne pomáhali počas záplav v obci kde odčerpávali vodu z domov, sklepov, pivníc a studní a takisto zasahovali 6 členovia pri požiaru RD v obci do príchodu HaZZ Levoča V roku 2011 sa požiarnici zúčastnili okrskovej súťaže v Bijacovciach kde skončili na 1.mieste na okresnom kole v Spišskom Štvrtku muži skončili na 8.mieste a dorastenci na 5.mieste.2011 - 2012

Veliteľ          David Sedlář
Predseda     František Bendžala
Tajomník      Imrich Berko
Preventivár Michal Čisár
Strojník        Štefan Dzurilla
Pokladník    Ján Berko
Org.ref.         Radomír Tomečko
Revizor         Ján Zahradník

Začiatok roku 2012 bol špecifický oslavami 120. výročia vzniku hasičstva v obci kedy DHZ Klčov dostal Čestnú zástavu DPO SR a Minister vnútra pán Lipšic nášmu DHZ odovzdal kľúče od hasičského auta Iveco Daily Magirus. V tomto období sme organizovali OVZ DPO v obci, pripravujeme sa na okrskové preteky ktoré budeme organizovať v obci.