Oznamy obecného úradu

Názov novej skupiny
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
JPG Výsledky volieb do samosprávy obce 15.11.2014
pdf Oznámenie o začatí konania vo veci súhlasu na výrub drevín
docx Modernizácia verejného osvetlenia LED technológiou v obci Klčov
rtf Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu - VOĽBY do NR SR 2016
rtf Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu a splnomocnenie - VOĽBY do NR SR 2016
rtf Splnomocnenie na prevzatie hlas. preukazu na Voľby do NR SR 2016
docx Hlasovací preukaz pre Voľby do NR SR 2016 - oznam
pdf Modernizácia verejného osvetlenia LED technológiou v obci Klčov
pdf Výsledky volieb do NR SR 2016 v obci Klčov, konaných dňa 5.3.2016
xls Kalendár zberu separovaného odpadu r. 2016
pdf Oznámenie elektronickej adresy pre doručovanie k voľbám do VÚC
docx VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK- Rekonštrukcia Domu smútku v obci Klčov
pdf Oznámenie o opätovnom prerokovaní návrhu "Územného plánu obce Klčov
pdf Výkres - územný plán obce Klčov
pdf Návrh rozpočtu na rok 2018
png Územný plán obce Klčov - link
docx VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK - Výstavba kompostoviska v obci Klčov
pdf Oznámenie o začatí vyvlastňovacích konaní - informácia
docx Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Klčov – info. o projekte
pdf Ochrana osobných údajov
pdf Vyhlásenie - kamerový systém
pdf Sadzobník správnych poplatkov platný od 01.01.2018
docx Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018 - informácie pre voliča
pdf Elektronická adresa - pre voľby do orgánov samosprávy obcí
pdf Vymenovanie zapisovateľa OVK pre voľby do orgánov samosprávy obcí 10.11.2018
pdf Oznámenie o určení počtu obyvateľov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 10.11.2018
pdf Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebných obvodov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 10.11.2018
pdf Oznámenie o určení rozsahu výkonu starostu pre voľby do orgánov samosprávy obcí 10.11.2018
pdf Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce Klčov
pdf Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do obecného zastupiteľstva v Klčove
pdf Voľba hlavného kontrolóra obce
pdf Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí 10.11.2018
pdf Pozvánka na ustanovujúce OZ
docx Výstavba miestnej komunikácie - info na web
pdf návrh rozpočtu na rok 2019 príjmy
pdf návrh rozpočtu na rok 2019 výdaje
pdf Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia OZ v Klčove dňa 7.12.2018
pdf Uznesenie z ustanovujúceho zasadnutia OZ v Klčove dňa 7.12.2018
pdf Voľby prezidenta SR 2019 - informácie pre voliča - vyhlásenie volieb
pdf Zápisnica z 1.riadneho zasadnutia OZ v Klčove dňa 22.12.2018
pdf Uznesenie z 1. riadneho zasadnutia OZ v Klčove dňa 22.12.2018
docx Voľby prezidenta SR 2019 - informácie pre voliča
doc Pozvánka OZ - 31.1.2019
pdf Zápisnica z 2.riadneho zasadnutia OZ v Klčove dňa 31.1.2019
pdf Uznesenie z 2. riadneho zasadnutia OZ v Klčove dňa 31.1.2019
pdf Elektronická adresa - pre Voľby prezidenta SR r. 2019
pdf Zoznam kandidátov na prezidenta SR - 2019
pdf Prehlásenie obce Klčov - miera vytriedenia komunálneho odpadu
pdf Záverečný účet obce Klčov za r. 2018 - návrh
pdf Výsledky 1. kola voľby prezidenta SR dňa 16.3.2019
pdf Pozvánka OZ - 21.03.2019
pdf Elektronická adresa - pre voľby do Európskeho parlamentu 2019
pdf Záverečný účet obce Klčov za r. 2018
pdf Zápisnica z 3.riadneho zasadnutia OZ v Klčove dňa 21.3.2019
pdf Uznesenie z 3. riadneho zasadnutia OZ v Klčove dňa 21.3.2019
pdf Rozpočtové opatrenie č. 1
pdf Zápisnica zo 4.riadneho zasadnutia OZ v Klčove dňa 25.4.2019
pdf Uznesenie zo 4. riadneho zasadnutia OZ v Klčove dňa 25.4.2019