Projekty

Klčov uspel so svojím projektom Cesta ku krajšej obci a za 4 milióny korún, získané z fondu SAPARD vybudoval takmer jeden a pol kilometra nových ciest s chodníkmi zo zámkovej dlažby.
"Netreba sa báť písať projekty a žiadať peniaze z Európskej únie," tvrdí starosta Miroslav Fabian.

Za najväčší problém pre slovenské obce považuje fakt, že zo svojich rozpočtov nemajú peniaze na vypracovanie projektov, ktoré stoja rádovo v stotisícoch korún. "Projekt Cesta ku krajšej obci sme vypracovali sami a stál nás 5-tisíc korún," hovorí klčovský starosta.
Na jeho vypracovaní sa podieľal spolu s rodákmi - RNDr. Ľuboslavou Macejkovou a RNDr. Dušanom Macejkom.

Klčov poslal do Bratislavy ďalší projekt nazvaný Obec vzdelaných ľudí s možnosťou kultúrneho a duchovného vyžitia, zameraný na rekonštrukciu objektu, v ktorom sídli škôlka, obecný úrad a je tu kultúrna sála.

Spolu s obcami Baldovce, Bugľovce, Nemešany, Jablonov a Domaňovce založili Združenie obcí na ochranu baldovskej minerálnej vody - Sivá brada. Cieľom združenia je ochrana životného prostredia a riešenie enviromentálnych problémov v jednotlivých obciach.