Objednávky

Zverejňovanie objednávok podľa zákona č. 546/2010 Z.z
doc Geometrické práce OcÚ
doc Montážna plošina
doc Správa katastra Levoča
doc Múzeum medu - projet pre stavebné povolenie