Cirkev

Kontakt:
Rímskokatolícky farský úrad
Klčov 27
053 02
Telefón: 053/ 459 24 96, 053/ 459 22 21
Duchovný otec: Prof. PhDr.ThDr. Amantius Akimjak, PhD.

Do roku 1803 bol Klčov filiálkou farnosti Spišská Kapitula. Najstaršie záznamy o narodených, sobášených, birmovaných a zomrelých veriacich sú zaznamenané v matrikách na Spišskej Kapitule.

Od roku 1804 sa spomínané matričné záznamy z filiálky Klčov objavujú v matrikách rímskokatolíckej fary Spišský Hrhov. Farský kostol spočiatku podporovali Gorgeyovci. Od konca 90 - tych rokov 19. storočia to boli Csákyovci, najdlhšie Hilárius Csáky. V Klčove v tom období žilo 325 katolíkov, 10 židov.

V Klčove sa narodili traja kanoníci. Ján Janečko, spišským kanonikom bol v r. 1856 - 1895. V roku 1890 dal postaviť vežu kostola. Jozef Marcinko a Ján Janečko, nar. 1. ferbruára 1879, zomrel 7. júna 1957, pochovaný je na miestnom cintoríne.

Mená kňazov, ktorí pôsobili vo farnosti Spišský Hrhov a filiálke Klčov po roku 1803 dlhšie ako päť rokov: Ján Csamra, Jozef Dulovits, Michal Koltsun, František Ribiczey, Adeodat Smretsanyi, Ignác Mayerhoffer, Roman Pukáč, Martin Gallovič, Ján Chrašč, Ján Pataky, Ján Fabián, Ján Hudý, Štefan Petrov, Michal šefčík, Blažej Arnold Matejovie, Vladimír Fajkus, Ondrej Palušák, Ľubomír Štefaňák a od roku 1995 terajší pán farár Prof.PhDr.ThDr. Amantius Akimjak, PhD.

V roku 1998 sa Klčov, bývala filiálka farnosti Spišský Hrhov, stal samostatnou farnosťou a miestny kostol sa stal farským kostolom Narodenia Panny Márie. Stalo sa tak zriaďovacou listinou, ktorú dňa 22.6.1998 vydal s platnosťou od 1. júla 1998 spišský diecézny biskup Mons. Prof. ThDr. Franitišek Tondra.


--------------------------------------------------------------------------------

Stály poriadok bohoslužieb

Pondelok     18:00 
sv. omša
Utorok 7:00  
sv. omša (počas prázdnin o 7.30)
Streda      18:00 sv. omša
Štvrtok 7:30 sv. omša
Piatok 18:00 sv. omša 
Sobot 7:3O sv. omša
Nedeľa


8:00
10:00
13:30
sv. omša 
sv. omša 
vešpery
Každý deň pol hodiny pred sv. omšou je spoločná modlitba sv. ruženca.


--------------------------------------------------------------------------------

Pastoračné aktivity
Piatok 17 : 00 modlitbové stretnutie pre deti
  19 : 00 modlitbové stretnutie pre mládež
Nedeľa 14 : 00 modlitbové stretnutie dospelých pri Sv. Písme

Zmena programu sa oznamuje vo farských týždenných oznamoch.
Poriadok bohoslužieb v týždni: 

AKTUÁLNY:

v týždni od 20.3.2011 do 27.3.2011 ...stiahnuť tu...

STARŠIE:

v 27. týždni Cezročného obdobia od 3.10. do 10.10.2010  ...stiahnuť tu...
v týždni od 11.7.2010 do 18.7.2010  ...stiahnuť tu...
v týždni od 10. 2. 2008 do 17. 2. 2008...stiahnuť tu...
v týždni od 17. 2. 2008 do 24. 2. 2008...stiahnuť tu...
v týždni od   2. 3. 2008 do   9. 3. 2008...stiahnuť tu...
v týždni od 16. 3. 2008 do 24. 3. 2008...stiahnuť tu...
v týždni od   4. 5. 2008 do  11. 5. 2008...stiahnuť tu...
v týždni od 18. 5. 2008 do 25. 5. 2008...stiahnuť tu...
v týždni od 18. 5. 2008 do 25. 5. 2008...stiahnuť tu...
v týždni od   8. 6. 2008 do  15. 6. 2008...stiahnuť tu...
v týždni od 15. 6. 2008 do 22. 6. 2008...stiahnuť tu...
v týždni od 15. 6. 2008 do 22. 6. 2008...stiahnuť tu...
v týždni od 15. 6. 2008 do 22. 6. 2008...stiahnuť tu...
v týždni od   6. 7. 2008 do 13. 7. 2008...stiahnuť tu...
v týždni od 13. 7. 2008 do 20. 7. 2008...stiahnuť tu...
v týždni od 20. 7. 2008 do 27. 7. 2008...stiahnuť tu...
v týždni od   3. 8. 2008 do 11. 8. 2008...stiahnuť tu...
v týždni od   3. 8. 2008 do 11. 8. 2008...stiahnuť tu...
v týždni od 17. 8. 2008 do 24. 8. 2008...stiahnuť tu...
v týždni od 24. 8. 2008 do 31. 8. 2008...stiahnuť tu...
v týždni od 31. 8. 2008 do 07. 9. 2008...stiahnuť tu...
v týždni od   7. 9. 2008 do 14. 9. 2008...stiahnuť tu...
v týždni od 21. 9. 2008 do 28. 9. 2008...stiahnuť tu...
v týždni od 28. 9. 2008 do  5. 10. 2008...stiahnuť tu...
v týždni od 12. 10.2008 do 19.10.2008...stiahnuť tu...
v týždni od 19. 10.2008 do 26.10.2008...stiahnuť tu...
v týždni od 26. 10.2008 do   2.11.2008...stiahnuť tu...
v týždni od   2. 11.2008 do   9.11.2008...stiahnuť tu...
v týždni od   9. 11.2008 do 16.11.2008...stiahnuť tu...
v týždni od 16. 11.2008 do 23.11.2008...stiahnuť tu...
v týždni od 23. 11.2008 do 30.11.2008...stiahnuť tu...
v týždni od 30. 11.2008 do   7.12.2008...stiahnuť tu...
v týždni od   7. 11.2008 do 14.12.2008...stiahnuť tu...
v týždni od 14. 12.2008 do 21.12.2008...stiahnuť tu...
v týždni od 21. 12.2008 do 4. 1.2009...stiahnuť tu...
v týždni od  4.  1.2009 do 11. 1.2009...stiahnuť tu...
v týždni od 11. 1.2009 do 18. 1.2009...stiahnuť tu...
v týždni od 18. 1.2009 do 25. 1.2009...stiahnuť tu...
v týždni od 25. 1.2009 do   1. 2.2009...stiahnuť tu...
v týždni od   1. 2.2009 do   8. 2.2009...stiahnuť tu...
v týždni od   8. 2.2009 do 15. 2.2009...stiahnuť tu...
v týždni od 15. 2.2009 do 22. 2.2009...stiahnuť tu...
v týždni od 22. 2.2009 do  1. 3.2009...stiahnuť tu...
v týždni od 1. 3.2009 do 8. 3.2009...stiahnuť tu...
v týždni od 8. 3.2009 do 15. 3.2009...stiahnuť tu...
v týždni od 15.3.2009 do 22. 3.2009...stiahnuť tu...
v týždni od 22.3.2009 do 29. 3.2009...stiahnuť tu...
v týždni od 29.3.2009 do  5. 4.2009...stiahnuť tu...
v týždni od  5.4.2009 do 12. 4.2009...stiahnuť tu...
v týždni od  5.4.2009 do 13. 4.2009(Veľký týždeň) ...stiahnuť tu...
v týždni od 5.4.2009 do 12. 4.2009...stiahnuť tu...
v týždni od 19.4.2009 do 26. 4.2009...stiahnuť tu...
v týždni od 26.4.2009 do  3. 5.2009...stiahnuť tu...
v týždni od 10.5.2009 do 17. 5.2009...stiahnuť tu...
v týždni od 17.5.2009 do 24. 5.2009...stiahnuť tu...
v týždni od 24.5.2009 do 31. 5.2009...stiahnuť tu...
v týždni od 31.5.2009 do  7.  6.2009...stiahnuť tu...
v týždni od  7. 6.2009 do 14. 6.2009...stiahnuť tu...
v týždni od 14.6.2009 do 21. 6.2009...stiahnuť tu...
v týždni od 21.6.2009 do 28. 6.2009...stiahnuť tu...
v týždni od 28.6.2009 do   5. 7.2009...stiahnuť tu...
v týždni od 19.7.2009 do 26. 7.2009...stiahnuť tu...
v týždni od 26.7.2009 do   2. 8.2009...stiahnuť tu...
v týždni od  9.8.2009 do  16. 8.2009...stiahnuť tu...
v týždni od 16.8.2009 do  23.8.2009  ...stiahnuť tu...
v týždni od 23.8.2009 do  30.8.2009  ...stiahnuť tu...
v týždni od 30.8.2009 do  6.9.2009  ...stiahnuť tu...
v týždni od  6.9.2009 do 13.9.2009  ...stiahnuť tu...
v týždni od 13.9.2009 do 20.9.2009  ...stiahnuť tu...
v týždni od 20.9.2009 do 27.9.2009  ...stiahnuť tu...
v týždni od 4.10.2009 do 11.10.2009  ...stiahnuť tu...
v týždni od 11.10.2009 do 18.10.2009  ...stiahnuť tu...
v týždni od 1.11.2009 do 8.11.2009  ...stiahnuť tu...
v týždni od 8.11.2009 do 15.11.2009  ...stiahnuť tu...
v týždni od 15.11.2009 do 22.11.2009  ...stiahnuť tu...
v týždni od 24.1.2010 do 31.1.2010  ...stiahnuť tu...
v týždni od 31.1.2010 do 7.2.2010  ...stiahnuť tu...
v týždni od 7.2.2010 do 14.2.2010  ...stiahnuť tu...
v týždni od 14.2.2010 do 21.2.2010  ...stiahnuť tu...
v týždni od 21.2.2010 do 28.2.2010  ...stiahnuť tu...
v týždni od 28.2.2010 do 7.3.2010  ...stiahnuť tu...
v týždni od 21.3.2010 do 28.3.2010  ...stiahnuť tu...
v týždni od 28.3.2010 do 5.4.2010  ...stiahnuť tu...
v týždni od 4.4.2010 do 11.4.2010  ...stiahnuť tu...
v týždni od 11.4.2010 do 18.4.2010  ...stiahnuť tu...
v týždni od 18.4.2010 do 25.4.2010  ...stiahnuť tu...
v týždni od 25.4.2010 do 2.5.2010  ...stiahnuť tu...
v týždni od 2.5.2010 do 9.5.2010  ...stiahnuť tu...
v týždni od 9.5.2010 do 15.5.2010  ...stiahnuť tu...
v týždni od 16.5.2010 do 23.5.2010  ...stiahnuť tu...
v týždni od 23.5.2010 do 30.5.2010  ...stiahnuť tu...
v týždni od 30.5.2010 do 6.6.2010  ...stiahnuť tu...
v týždni od 6.6.2010 do 13.6.2010  ...stiahnuť tu...
v týždni od 13.6.2010 do 20.6.2010  ...stiahnuť tu...
v týždni od 20.6.2010 do 27.6.2010  ...stiahnuť tu...
v týždni od 11.7.2010 do 18.7.2010 ...stiahnuť tu...
v týždni od 18.7.2010 do 25.7.2010 ...stiahnuť tu...
v týždni od 1.8.2010 do 8.8.2010 ...stiahnuť tu...
v týždni od 8.8.2010 do 15.8.2010 ...stiahnuť tu...
v týždni od 15.8.2010 do 22.8.2010 ...stiahnuť tu...
v týždni od 22.8.2010 do 29.8.2010 ...stiahnuť tu...
v týždni od 29.8.2010 do 5.9.2010 ...stiahnuť tu...
v týždni od 5.9.2010 do 12.9.2010 ...stiahnuť tu...
v týždni od 12.9.2010 do 19.9.2010 ...stiahnuť tu...
v týždni od 19.9.2010 do 26.9.2010 ...stiahnuť tu...
v týždni od 10.10.2010 do 17.10.2010 ...stiahnuť tu...
v týždni od 24.10.2010 do 31.10.2010 ...stiahnuť tu...
v týždni od 31.10.2010 do 7.11.2010 ...stiahnuť tu...
v týždni od 7.11.2010 do 14.11.2010 ...stiahnuť tu...
v týždni od 14.11.2010 do 21.11.2010 ...stiahnuť tu...
v týždni od 21.11.2010 do 28.11.2010 ...stiahnuť tu...
v týždni od 28.11.2010 do 5.12.2010 ...stiahnuť tu...
v týždni od 5.12.2010 do 12.12.2010 ...stiahnuť tu...
v týždni od 19.12.2010 do 26.12.2010 ...stiahnuť tu...
v týždni od 26.12.2010 do 2.1.2011 ...stiahnuť tu...
v týždni od 23.1.2011 do 30.1.2011 ...stiahnuť tu...
v týždni od 30.1.2011 do 6.2.2011 ...stiahnuť tu...
v týždni od 6.2.2011 do 13.2.2011 ...stiahnuť tu...
v týždni od 20.2.2011 do 27.2.2011 ...stiahnuť tu...
v týždni od 27.2.2011 do 6.3.2011 ...stiahnuť tu...
v týždni od 6.3.2011 do 13.3.2011 ...stiahnuť tu...
v týždni od 13.3.2011 do 20.3.2011 ...stiahnuť tu...
v týždni od 20.3.2011 do 27.3.2011 ...stiahnuť tu...
v týždni od 27.3.2011 do 3.4.2011 ...stiahnuť tu...
v týždni od 3.4.2011 do 10.4.2011 ...stiahnuť tu...
v týždni od 17.4.2011 do 24.4.2011 ...stiahnuť tu...
v týždni od 15.5.2011 do 22.5.2011 ...stiahnuť tu...
v týždni od 22.5.2011 do 29.5.2011 ...stiahnuť tu...
v týždni od 29.5.2011 do 5.6.2011 ...stiahnuť tu...
v týždni od 12.6.2011 do 19.6.2011 ...stiahnuť tu...
v týždni od 31.7.2011 do 7.8.2011 ...stiahnuť tu...